Ufkes Greentec b.v. is dealer van Schmidt wortelfrezen.

De Schmidt boomwortelfrees voorkomt dat boomwortels onbedoeld onder de weg, straat of laan door kunnen groeien.
Dit voorkomt schade aan wegdek en andere verhardingen. De wortels kunnen tot een diepte van 550 mm worden weggefreest.

Voor meer informatie:

www.schmidtstahlbau.de

Nederlands